Angielski

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się dwa razy w tygodniu:

Słownictwo i materiał dydaktyczny dobrany i ułożony jest na podstawie programów nauczania, zgodnych z Nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli i zatwierdzonych przez MEN:

Zajęcia prowadzone są w formie gier i zabaw językowych tak, aby przy maksymalnej korzyści językowej nie zmęczyć dzieci i żeby chętnie uczestniczyły w zajęciach.

Zajęcia z angielskiego prowadzi Pani mgr Aleksandra Niczyńska-Żylak.

PLAN ZAJĘĆ

WESOŁE ŻUCZKI gr. I - środa 09:00-09:15, piątek 09:00-09:15

WESOŁE ŻUCZKI gr. II - środa 09:15-09:30, piątek 09:15-09:30

BIEDRONKI gr. I - środa 09:30-09:45, piątek 09:30-09:45

BIEDRONKI gr. II - czwartek 11:00-11:15, piątek 09:45-10:00

KUBUSIE gr. I - środa 09:45-10:00, czwartek 11:15-11:30

KUBUSIE gr. II - środa 10:00-10:30, piątek 10:00-10:30

PRACOWITE MRÓWKI gr. I - środa 10:30-11:00, piątek 10:30-11:00

PRACOWITE MRÓWKI gr. II - środa 11:00-11:30, piątek 11:00-11:30
PSZCZÓŁKI gr. I - środa 12:00-12:30, piątek 12:00-12:30
PSZCZÓŁKI gr. II - śoda 12:30-13:00, piątek 12:30-13:00

POLECENIA, KTÓRE NAJCZĘŚCIEJ BĘDĄ POJAWIAŁY SIĘ NA ZAJĘCIACH:

Cennik opłat za zajęcia dodatkowe

© Przedszkole nr 22 w Tarnowskich Górach
projekt: Pomysłografia