Klub Aktywnych Rodziców

Klub Aktywnych rodziców wspaniały sposób włączenia rodziców w program edukacyjny i wychowawczy który jest realizowany w naszym Przedszkolu. Jest to wyjątkowa forma współdziałania rodziców oraz nauczycieli na rzecz naszych pociech. Dzięki tej formie współpracy budujemy wzajemna nić porozumienia. Nauczyciele wraz z rodzicami wzajemnie uczą się dostrzegać potrzeby dzieci oraz własne. Budują wzajemne relacje oparte na zrozumieniu i szacunku. Rezultaty mają dwuwymiarowy charakter. Dla rodziców są to „warsztaty” pomagające zrozumieć dzieci oraz lepiej kierować ich rozwojem. Dla nauczycieli czas ten owocuje lepszym zrozumieniem potrzeb dzieci i oczekiwań rodziców. Najważniejszymi odbiorcami pozostają nasze dzieci. Czas spędzony wspólnie z rodzicami na zajęciach jest dla nich bezcenny. Pogłębia więzi rodzinne oraz uczy współdziałania w grupie. Pokazuje jak piękne mogą być rezultaty wspólnych działań oraz uczy jak rozwiązywać spory. Uczy otwartości i obycia w różnych sytuacjach. Czas poświęcony dzieciom nigdy nie jest czasem straconym owocuje i przynosi wspaniałe rezultaty. Zewnętrznym wymiarem działań podjętych w ramach Klubu Aktywnych Rodziców są:

W ramach Klubu Aktywnych rodziców prowadzone są również w pierwszym miesiącu rozpoczętego roku zajęcia adaptacyjne dla dzieci z udziałem rodziców. W ramach tych zajęć rodzice mogą przez pierwszy miesiąc (wrzesień) uczestniczyć w zajęciach z dzieckiem w przedszkolu. Wszystko po to by pokonać strach i obawy dziecka przed pójściem do przedszkola. Dla rodziców jest to cenne doświadczenie dające obraz tego jak dziecko spędza czas w przedszkolu oraz możliwość zapoznania się z nauczycielami prowadzącymi grupy.

© Przedszkole nr 22 w Tarnowskich Górach
projekt: Pomysłografia