Kadra

Aleksandra Łukomska
Dyrektor przedszkola
Wykształcenie: nauczyciel dyplomowany

Kwalifikacje:
 • Dyplom ukończenia Studium Pedagogicznego na kierunek wychowanie przedszkolne
 • Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku pedagogika wczesnoszkolna
 • Świadectwo ukończenia Studiów podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika
 • Świadectwo ukończenia Studiów podyplomowych na kierunku tyflopedagogika
 • Świadectwo ukończenia Studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie oświatą
 • Kurs kwalifikacyjny uprawniający do prowadzenia terapii i diagnozy w zakresie Integracji Sensorycznej

Jestem pedagogiem z ponad 22 letnim stażem pracy. Odkąd pamiętam... wiedziałam, że moje życie zawodowe będzie związane z dziećmi. Dotychczas zajmowałam się tworzeniem jak najlepszych warunków do rozwoju dzieciom niewidomym, słabo widzącym, z autyzmem, ze sprzężoną niepełnosprawnością. Teraz podjęłam się innego wyzwania… uważam, że dzieciństwo to najważniejszy okres w życiu każdego człowieka, dlatego właśnie z myślą o dzieciach i dla dzieci chcę tworzyć przedszkole, w którym na co dzień słychać dziecięcy śmiech - najpiękniejszy dźwięk na świecie. Moim zdaniem przedszkole to miejsce, gdzie dzieci czują się bezpieczne i szczęśliwe, gdzie panuje atmosfera szacunku i akceptacji, gdzie każdy czuje się ważny i potrzebny. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim miłością do dziecka i wiarą w każde z nich. Dbam o to by, w naszym przedszkolu każde dziecko miało prawo do uśmiechu, do samodzielności, do wiary w siebie, miało prawo do błędu i prawo do sukcesu.

Janina Ochman
Nauczyciel
Wykształcenie: nauczyciel dyplomowany

Kwalifikacje:
 • Dyplom ukończenia Studium Wychowania Przedszkolnego - kierunek wychowanie przedszkolne
 • Dyplom ukończenia Kolegium Nauczycielskiego na kierunku pedagogika specjalna specjalność oligofrenopedagogika
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie pedagogika specjalna w zakresie rewlidacji upośledzonych umysłowo - tytuł licencjata
 • Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki ogólnej
 • Dyplom ukończenia Studium Wychowania Przedszkolnego - kierunek wychowanie przedszkolne
 • Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku pedagogika w zakresie wychowanie przedszkolnego i nauczania początkowego

Przez trzydzieści lat jestem związana z edukacją przedszkolną. Praca z dziećmi jest spełnieniem moich marzeń a także życiowym powołaniem. Przebywanie i praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji, zadowolenia. W pracę z dziećmi wkładam dużo serca i cierpliwości. Najbardziej do pracy motywuje mnie uśmiech, radość dzieci. Jako dyrektor cieszę się , że udało mi się dokonać i dołożyć wszystkich starań by dzieci w przedszkolu były szczęśliwe i prawidłowo się rozwijały. Zdaje sobie sprawę, że poziom wymagań środowiska wobec przedszkola ciągle rośnie dlatego staram się tworzyć nowoczesne przedszkole, które zapewnia coraz lepszą opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze pełnej akceptacji, bezpieczeństwa, przestrzegania praw dziecka i ich rodziców.

Beata Lak
Nauczyciel
Wykształcenie: nauczyciel dyplomowany

Kwalifikacje:
 • Dyplom ukończenia Studium Nauczycielskiego - kierunek wychowanie przedszkolne
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie pedagogika specjalna -specjalizacja - oligofrenopedagogika - tytuł licencjata

Praca z dziećmi pozwala mi spojrzeć na zwykłe rzeczy oczami dziecka. Dzięki kontaktowi z nimi dostrzegam perspektywę widzenia świata, który zanika u dorosłych. Daje mi to ogromną siłę i radość. Moja praca daje mi ciągłą możliwość do doskonalenia się. Dzieci nauczyły mnie i wciąż uczą, by cieszyć się każdą chwilą, to coś o czym my dorośli w ciągłym pośpiechu dnia codziennego zapominamy. A przecież to czyni świat lepszym.

Elżbieta Giza
Nauczyciel
Wykształcenie: nauczyciel dyplomowany

Kwalifikacje:
 • Dyplom ukończenia Studium Wychowania Przedszkolnego - kierunek wychowanie przedszkolne
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Nauczyciel wychowania przedszkolnego z 30 letnim stażem. Praca z dziećmi daje mi satysfakcję, zadowolenie, wyzwala radość, zadowolenie i uśmiech. Pragnę, aby dzieci czuły się przy mnie bezpiecznie i wiedziały, że zawsze mogą liczyć na moje wsparcie i pomoc, dlatego dbam o stworzenie przyjaznej atmosfery.

Maria Szarmach
Nauczyciel
Wykształcenie: nauczyciel dyplomowany

Kwalifikacje:
 • Dyplom ukończenia Studium Wychowania Przedszkolnego - kierunek wychowanie przedszkolne
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Praca z dziećmi daje mi możliwość zaszczepienia w nich chęci szlifowania swoich umiejętności i rozwijania zainteresowań. Praca ta wymaga odpowiedniego przygotowania, wiedzy i profesjonalizmu, ale w połączniu z zaangażowaniem daje wiele satysfakcji i radości. Ponadto pozwala cieszyć się rozwijać, poszerzać zainteresowania i możliwości.

Joanna Pichura
Nauczyciel
Wykształcenie: nauczyciel dyplomowany

Kwalifikacje:
 • Dyplom ukończenia Studium Nauczycielskiego na kierunku nauczanie początkowe
 • Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku pedagogika w zakresie nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego

Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji wynikającej z możliwości uczestniczenia we wszechstronnym rozwoju dziecka. Pozwalam mi również na realizację własnych zainteresowań związanych z pedagogiką oraz psychologią dziecięcą. Głównym celem mojej pracy w przedszkolu jest stworzenie dzieciom najlepszych warunków do zabawy i nauki w poczuciu bezpieczeństwa i miłej atmosfery. Jestem osobą uczuciową związaną z dziećmi, więc najważniejsze jest dla mnie ich dobro. Prywatnie jestem matką trójki dzieci.

Halina Dalibor
Katechetka
Wykształcenie: nauczyciel dyplomowany

Kwalifikacje:
 • Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku teologia w zakresie katechetyczno-pastoralnym
 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Podyplomowego Studium Rodziny

Praca z dziećmi daje mi możliwość dzielenie się z najmłodszym pokoleniem radością pełną wiary. Religia powinna tętnić życiem, do tego przydają się zabawy ruchowe, pogłębiające wiedzę religijną. Dzieciństwo to najważniejszy okres w życiu człowieka, od tego jakie jest zależy kim dziecko będzie w przyszłości. Jestem świadoma że dzieci potrzebują konkretnych zasad, pozytywnego nastawienia do życia, wzorców którym mogłoby stopniowo dorównywać. Zapraszam do śpiewania, oglądania obrazów, słuchania opowieści, rozmów i tańca, aby wraz z wychowankami przeżyć naukę w sposób konkretny, angażując zmysły. Staram się być przewodnikiem który wprowadzi dzieci w otaczający świat pomaga go zrozumieć. W pełnieniu mojej misji najbardziej motywuje mnie uśmiech i radość dzieci.

Aleksandra Ślązok
Nauczyciel
Wykształcenie: nauczyciel kontraktowy

Kwalifikacje:
 • Dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku pedagogika w zakresie zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku pedagogika w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagogika
 • Dyplom ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III

Uwielbiam pracę z dziećmi, szczególnie z tymi najmłodszymi, które uczą cierpliwości - a zarazem dają wiele miłości i radości. Mojej pracy towarzyszy myśl wybitnego polskiego pedagoga Jana Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Widząc na buzi dziecka uśmiech, utrwala mnie on w przekonaniu, że to co robię ma sens. Praca w zawodzie nauczyciela, jest wyzwaniem, które co dzień pozwala odkryć coś nowego. Każde dziecko, jest jednostką wyjątkową, mającą własne zainteresowania, zamiłowania oraz pasje, dlatego staram się podejść do każdego z nich indywidualnie i stworzyć warunki, zapewniające maksymalny rozwój emocjonalny, poznawczy, społeczny oraz fizyczny swoich podopiecznych. Jestem osobą otwartą, cierpliwą, szybko nawiązującą kontakt. W pracy z dziećmi cechuje mnie spokój, opanowanie, systematyczność i stanowczość.

Katarzyna Uciechowska
Nauczyciel
Wykształcenie: nauczyciel stażysta

Kwalifikacje:
 • Dyplom ukończenia Medycznego Studium Zawodowego - kierunek Dietetyka
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku Fizjoterapia w specjalności Rehabilitacja ruchowa i odnowa biologiczna
 • Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku Pedagogika w specjalności Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Praca w przedszkolu dostarcza mi dużo satysfakcji jednocześnie dając ogromną siłę do pokonywania wyzwań. Każdy dzień spędzony z dziećmi na wspólnej zabawie i nauce jest inny a przez to niepowtarzalny i wyjątkowy. Zostawiam tu swoje serce, które każdego dnia się raduje! Mottem mojej pracy z dziećmi są słowa Marii Kownackiej: „Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech, aby uczyły się kochać ludzi i wszystko co je otacza.”

Magdalena Minor
Nauczyciel
Wykształcenie: nauczyciel dyplomowany

Kwalifikacje:
 • Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku pedagogika w zakresie nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego

Praca z dziećmi daje mi możliwość wykonywania pracy którą lubię. Moje priorytety to: bezpieczeństwo, poszanowanie praw dziecka i jego indywidualności, wspomaganie rozwoju, rozwijanie zainteresowań dzieci. Moim celem jest niesienie pomocy wychowankom w różnych sytuacjach problemowych. Jako nauczyciel przedszkola ciągle wzbogacam swój warsztat pracy poprzez udział w różnych szkoleniach, czytanie nowości pedagogicznych, stosowanie nowoczesnych technologii. Moje zainteresowania to film, dekorowanie wnętrz, literatura.

Pelagia Wiczyńska
Nauczyciel doradca metodyczny wychowania przedszkolnego
Wykształcenie: nauczyciel dyplomowany

Kwalifikacje:
 • Dyplom ukończenia Studium Wychowania Przedszkolnego - kierunek wychowanie przedszkolne
 • Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku pedagogika w zakresie wychowanie przedszkolnego i nauczania początkowego

Praca z dzieckiem daje mi możliwość robienia tego, co mnie fascynuje. Cieszy mnie to, że mogę towarzyszyć dzieciom w odkrywaniu świata i poznawaniu nowych obszarów rzeczywistości, która ich otacza. Pragnę aby dzieci czuły się przy mnie bezpieczne i wiedziały ,że mogą liczyć na moje wsparcie, dlatego dbam o tworzenie właściwej atmosfery ,ułatwiającej wszechstronny rozwój. Moim celem jest tworzenie nowoczesnego stylu edukacji przedszkolnej przyjaznej dziecku oraz wyposażenie go w wiedzę i umiejętności niezbędne do radzenia sobie w życiu.

Marta Sas
Nauczyciel
Wykształcenie: nauczyciel kontraktowy

Kwalifikacje:
 • Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Przedszkolna
 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika

Praca z dziećmi jest moim powołaniem, a czas spędzany z nimi jest dla mnie ogromną przyjemnością. Dzieci nie śpieszą się i nie starają się mieć planu na wszystko - są tu i teraz, a ja jestem dla nich. Każdy pomysł jest możliwy do zrealizowania, dlatego każdego dnia pracuję z piratami, księżniczkami, policjantami. Jestem wdzięczna za możliwość robienia tego, co kocham oraz za zaufanie jakim darzą mnie rodzice i dzieci. Wspieram swoich wychowanków w odkrywaniu świata, rozwoju swoich możliwości a nade wszystko w pokonywaniu własnych granic.

Aleksandra Sobczyk
Nauczyciel
Wykształcenie: nauczyciel kontraktowy

Kwalifikacje:
 • Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku: Pedagogika resocjalizacyjna
z profilaktyką społeczną
 • Dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku: Pedagogika resocjalizacyjna
i pedagogika opiekuńcza
 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych na kierunku: Kwalifikacje pedagogiczne
 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych na kierunku: Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Praca w zawodzie musi przynosić nauczycielowi przyjemność i satysfakcję – i tak też jest
w moim przypadku. Podczas praktyk na studiach w zakładach poprawczych nauczyłam się stanowczości, w domach dziecka obdarowywania miłością a w przedszkolu radości z najmniejszych rzeczy. Od kilku lat pełnie funkcję wychowawcy na obozach językowych, sportowych oraz tanecznych. W kontaktach z rodzicami wychowanków cenię: zaufanie, szczerość, cierpliwość i wyrozumiałość oraz współdziałanie.

Aleksandra Niczyńska-Żylak
Nauczyciel j. angielskiego

Kwalifikacje:
 • Dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku filologia angielska w zakresie nauczania języka angielskiego
 • Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku filologia angielska, język angielski w biznesie
 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych na kierunku edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Moje dotychczasowe doświadczenia zawodowe nauczyły mnie odpowiedzialności i sumienności w wykonywaniu powierzonych obowiązków, dlatego każdego dnia staram się, aby czas spędzony w przedszkolu był dla każdego dziecka wspaniałym i radosnym przeżyciem. Wkładam dużo serca w to, aby dzieci nauczyły się tutaj samodzielności, nabrały odwagi i asertywności, co na pewno ułatwi im życie na następnym etapie edukacyjnym. Staram się przekazywać im wiedzę, a także dawać dużo ciepła, życzliwości i uśmiechu oraz zrozumienia.

Na zajęciach z języka angielskiego ćwiczę z najmłodszymi ich umiejętność słuchania oraz przyzwyczajam i zachęcam dzieci do mówienia w języku angielskim. Aranżuję różne gry i zabawy, aby dzieci w przyjazny sposób uczyły się języka angielskiego i nie miały oporów w późniejszym czasie przed posługiwaniem się tym językiem.

Cieszy mnie każde zapamiętane przez dziecko słówko czy piosenka i uśmiechnięta buzia malucha - wtedy wiem, że to co robię ma sens.

Staram się stwarzać i utrzymywać na zajęciach ciepłą i przyjazną atmosferę, dzięki czemu dzieci chętnie się uczą. Sama również uczę się od naszych przedszkolaków wielu rzeczy, bo jak napisał P. Coelho: „Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się - ze wszystkich sił - tego, czego się pragnie”.

© Przedszkole nr 22 w Tarnowskich Górach
projekt: Pomysłografia