Opłaty

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu jest ustalana corocznie przez Rade Miejską w Tarnowskich Górach (Uchwała NR XXXI/353/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 stycznia 2017r.)

Usługi świadczone przez przedszkola w zakresie nauki, opieki i wychowania przedszkolnego realizowane są bezpłatnie w wymiarze 6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

Koszt jednostkowy za jedną godzinę korzystania dziecka ze świadczeń w zakresie programu przedszkolnego obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę, realizowanego w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych, ustala się w wysokości  1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Opłaty związane z wyżywieniem dziecka w przedszkolu wynoszą:
Dwa posiłki dziennie (śniadanie, obiad) - 4,80zł
Trzy posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek) - 6 zł

Uwaga Rodzice 

Opłatę za wyżywienie dziecka w przedszkolu należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca przelewem. Numer konta Przedszkola 22 oraz wysokość comiesięcznej opłaty jest podawany na druku. Do 15 dnia każdego miesiąca następuje weryfikacja wpłat. 

Brak potwierdzenia wpłaty w w/w terminie powoduje zaprzestanie wyżywienia dziecka w następnym miesiąca bez możliwości dokonania jakiekolwiek zmiany. 

Podstawa prawna Status Przedszkola nr 22 w Tarnowskich Górach. Zarządzenia ne 7/2010 Dyrektora przedszkola z dnia 31.08.2010 r.

W ramach funduszu rodzicielskiego zbierana jest składka w wysokości: 90 zł (w dwóch ratach po 45 zł).
Opłatę pobiera skarbnik wybrany przez radę rodziców.

UWAGA!!!

Od 01. stycznia 2015 r. zmienił się numer konta na które należy wpłacać pieniądze na rzecz Rady Rodziców

Konto Rady Rodziców przy Przedszkolu Nr 22

581050 12301000 0024 1160 0626

Opłaty za zajęcia dodatkowe prowadzone w Przedszkolu 22

Zajęcia dodatkowe: j. angielski, religia, rytmika z elmentami tańca, zajęcia na basenie - Park Wodny oraz judo opłacane są przez gminę Tarnowskie Góry z pieniędzy otrzymanych z budżetu Państwa.

© Przedszkole nr 22 w Tarnowskich Górach
projekt: Pomysłografia