Grupy w przedszkolu

wesołe żuczki

Wesołe Żuczki to najmłodsza grupa w przedszkolu – trzyletnie maluszki, wszystkie urodzone w 2013 roku.

Wychowawczynią grupy jest mgr Marta Sas, a drugą nauczycielką pracującą w grupie jest mgr Aleksandra Poloczek. Pani Marta posiada stopień nauczyciela kontraktowego, ma doświadczenie w pracy z dziećmi przedszkolnymi oraz uczniami szkoły podstawowej. Pani Aleksandra jest w trakcie odbywania stażu, umożliwiającego zdobycie stopnia nauczyciela kontraktowego. Również posiada doświadczenie w pracy z dziećmi przedszkolnymi. Do „Wesołych Żuczków” uczęszcza 25 dzieci, w tym 11 dziewczynek i 14 chłopców.

Priorytetem pracy z grupą maluszków jest wprowadzanie ich w świat przedszkolny w miłej, przyjaznej atmosferze, tak aby zniwelować stres towarzyszący rozstaniu z rodzicami. Nauczycielki starają się, aby asymilacja do nowych warunków przebiegła możliwie najłagodniej uwzględniając indywidualne potrzeby dziecka.

Zajęcia odbywają się w oparciu o program edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkole” M. Kwaśniewskiej, W. Żaby- Żabińskiej. W pracy z dziećmi nauczycielki wykorzystują wiele metod aktywizujących opartych na najnowszych propozycjach pedagogicznych.

Głównym celem pracy z najmłodszymi przedszkolakami jest wyrobienie u nich umiejętności związanych z czynnościami samoobsługowymi, rozwijaniem umiejętności społecznych, troski o zdrowie i bezpieczeństwo oraz zapewnienie dzieciom możliwie najlepszych szans edukacyjnych. Zajęcia w grupie prowadzone są w formie zabawy z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych dostosowanych do indywidualnego rozwoju dziecka. W grupie są prowadzone zajęcia z języka angielskiego oraz rytmika.

biedronki

Biedronki – do naszej grupy uczęszcza 25 dzieci, w tym 13 dziewczynek i 12 chłopców.

Jesteśmy w przedszkolu już drugi rok, więc z maluchów wyrosłyśmy na duże przedszkolaki, które uwielbiają swoje przedszkole. Nasze panie to pani Asia i Danusia, które troszczą się o nas, dbają o nasze bezpieczeństwo oraz uczą różnych ważnych i ciekawych rzeczy. Uwielbiamy zajęcia dydaktyczne i zabawy z rówieśnikami. Tworzymy wspaniałą grupę, pełną przyjaźni, radości i zaufania. W najbliższym roku szkolnym planujemy liczne wycieczki po najbliższej okolicy, zapoznanie się z tradycją naszego regionu oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. Chętnie uczestniczymy w zajęciach z języka angielskiego i rytmiki. Tworzymy ciekawe prace plastyczne, które można podziwiać w naszej galerii przedszkolnej.

pszczółki

Pszczółki, czyli 5-latki. Grupa liczy 25 dzieci, w tym 9 chłopców i 16 dziewczynek. Dzieci kolejny rok uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne podczas zabaw i zajęć. Działalność edukacyjno-wychowawcza w grupie opiera się na podstawie programowej wychowania przedszkolnego MEN . Dzieci pracują z pakietami edukacyjnymi „Kolorowy start. 5-6 latek” Dzieci lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane zarówno w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Dalej chętnie uczą się zasad współdziałania w grupie. Starają się być samodzielne i koleżeńskie. Uczą się nowych wierszyków, piosenek, rymowanek. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi i spacerami.

5 latki uczestniczą w następujących zajęciach dodatkowych: język angielski, rytmika, religia, judo.

kubusie

Grupa Kubusie liczy 25 dzieci w tym 12 sześciolatków, 9 pięciolatków i 4 czterolatków, 12 chłopców, 13 dziewczynek.

Wychowawczynią jest mgr Beata Lak, w grupie pracuje pani Maria Szarmach. Działania edukacyjno-wychowawcze oparte są na nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego MEN, program wychowania i edukacji przedszkolnej: „Nasze przedszkole”. Program prezentuje nowatorską koncepcję wychowania przedszkolnego. Treści programowe zostały dobrze dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym i zawierają szeroki wachlarz obszarów edukacyjnych. „Dziecięca matematyka” Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej to program, który pozawala rozwijać u dzieci możliwości umysłowe oraz operacyjne myślenie.

Kubusie uczestniczą w następujących zajęciach dodatkowych: język angielski, rytmika z elementami tańca, judo, nauka pływania, religia.

pracowite mrówki

Grupa Pracowite Mrówki liczy 24 dzieci, w tym 16 chłopców i 8 dziewczynek. Wszystkie dzieci to sześciolatki, kończące w tym roku wychowanie przedszkolne. Przed nami rok intensywnej pracy, pozwalającej jak najlepiej przygotować się do podjęcia nauki szkolnej. Nie zapomnimy też o wesołej zabawie podczas codziennego pobytu w przedszkolu. Będziemy starali się przestrzegać kontraktu grupowego oraz zasad bezpieczeństwa ustalonych na początku roku szkolnego. Weźmiemy udział w wielu imprezach i konkursach przedszkolnych. Postaramy się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki i być wspaniałymi kolegami dla naszych rówieśników.

© Przedszkole nr 22 w Tarnowskich Górach
projekt: Pomysłografia