Aktualności

Tarnowskie Góry, dn.: 2015-02-25

ZARZĄDZENIE NR 1/2015
DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 22
z dnia 25 lutego 2015r.
w sprawie przyjęcia do realizacji procedur rekrutacji do

Publicznego Przedszkola nr 22
prowadzonego przez Gminę Tarnowskie Góry na rok szkolny 2015/2016

 

Podstawa prawna:

- ustawa z7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.),
- ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (DZ.U. z 2013r. poz.827)
- uchwała Nr III/37/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 stycznia 2015r.


Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 22 w Tarnowskich Górach
zarządza:

§1. Przeprowadzenie rekrutacji do Publicznego Przedszkola nr 22 w Tarnowskich Górach ul. Kard. St. Wyszyńskiego 137 w okresie od 01 do 31 marca 2015r. zgodnie z Procedurą Rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry na rok szkolny 2015/2016.


§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                                                                                                       Dyrektor Przedszkola Nr 22
                                                                                                       mgr Janina Ochman

AktualnościPrzedszkoleDla rodzicówZajęcia dodatkoweGalerieSponsoringKontaktCookiesbip
© Przedszkole nr 22 w Tarnowskich Górach
projekt: Pomysłografia